Upozornění na reklamu

Vydává Josef Kroupa jako soukromá osoba.

Texty, obrázky, fotografie a grafiky jsou chráněny autorským zákonem, i když to nebude výslovně uvedeno nebo vyznačeno symbolem ©.

Totéž platí o uváděných chráněných obchodních známkách a značkách. Nerozhoduje, zda je či není připojeno označení ® či ™.

Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům a je určen jen pro osobní využití.

Šéfredaktor: Josef Kroupa, redaktorka: Blanka Kroupová, grafické zpracování (hlavička a barevné schéma): Jana Šouflová.

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.


počítadlo.abz.cz

JAROSLAV DODAL

Narodil jsem se 8. prosince 1933 v Praze a začal kreslit již v předškolním věku křídou po plotech a ve škole pak při vyučování. To se učitelům nelíbilo, ale nepřestával jsem ani pod lavicí, což se projevilo v žákovské knížce. Můj otec si skoro začal vyčítat, že mě naučil ořezávat tužky.

Vyučil jsem se ocelorytcem, očarovala mě vůně tiskařských barev a bílého papíru, což se mne ostatně drží celý život. Kreslený humor jsem začal publikovat v denním tisku a v časopisech. Vedle kresleného humoru rád dělám obrázky pro děti. Po první vlastní výstavě v Malostranské besedě v Praze následovaly další expozice v tuzemsku i zahraničí. Kresby mi přinesly ceny z Belgie, Itálie, Japonska a Číny. Nevyhýbal jsem se ani ilustrování knih. Vždy jsem si vystačil s tuší, čistým papírem, dobrým nápadem, co dokáže na lidské tváři vyloudit úsměv, což považuji za nejkrásnější odměnu. Svou dosud poslední knížku „Šašek, to zní hrdě“, jsem dělal společně s fotografem Františkem Dostálem.

© Jaroslav Dodal

Strašně rád maluji různé drobotiny, nejvíce ale zvířátka, hodně zvířátek. Však je v mé galerii snadno najdete. A obrázky rád vytepávám i do plechu. To má ale háček – v kuchyni, která je mým ateliérem, to mám od ženy zakázané. Ve sklepě je zase zima a tma. Ale občas tam odskočím a k potěše celého domu se po společensky snesitelnou dobu svému hlučnému koníčku věnuji.

Samostatnou kapitolou jsou mé úlety do spisovatelského hájemství. O nich se můžete víc dozvědět na jiných stránkách PrestIG. (Moje minipovídky »)

Moje malá galeirie

Byv požádán o pár obrázků pro moji první prezentaci na těchto stránkách, dostal jsem se dost do úzkých. Můj archiv je všechno jiné než archiv. Ale něco jsem vyštrachal a rozhodně se polepším. Minigalerie »