Upozornění na reklamu

Vydává Josef Kroupa jako soukromá osoba.

Texty, obrázky, fotografie a grafiky jsou chráněny autorským zákonem, i když to nebude výslovně uvedeno nebo vyznačeno symbolem ©.

Totéž platí o uváděných chráněných obchodních známkách a značkách. Nerozhoduje, zda je či není připojeno označení ® či ™.

Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům a je určen jen pro osobní využití.

Šéfredaktor: Josef Kroupa, redaktorka: Blanka Kroupová, grafické zpracování (hlavička a barevné schéma): Jana Šouflová.

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.


počítadlo.abz.cz

BIORYTMY

O biorytmech či kondiciogramech jste jistě už slyšeli. Fyzická, emocionální a intelektuální kondice každého člověka počínaje okamžikem narození je periodicky ovlivňována od jakýchsi středních hodnot („nula“) plusovým směrem (k větší výkonnosti, k bystrému myšlení, k lepším pocitům) zpět přes nulu do záporných hodnot (menší fyzická zdatnost, myšlení nic moc, nenálada) a zase k nule. A tak pořád. Průběh jednoho cyklu (nula, maximum, nula, minimum, nula) je pro fyzickou kondici 23 dnů, pro emocionální 28 dnů a pro intelektuální 33 dnů. Typický průběh tří biorytmických sinusovek vidíte na obrázku.

Graf biorytmů

Teorie biorytmů hlásá, že když křivky znázorňující kondice procházejí nulou, neznamená to neutrální vliv, ale potrefené dny jsou tzv. kritické. Nedočtete se ale, zda v kritické dny jste na tom hůře než v minimech. Spíš se hovoří o tom, že v tyto dny jsou příslušné zasažené oblasti „ani ryba, ani rak“ – měli byste být nevyrovnaní, zranitelnější na těle i na duchu.

Pomocí kalkulačky si můžete ověřit, že čas od času dosahují dvě nebo dokonce všechny tři křivky společných minim, maxim nebo nuly. Dny, v nichž k tomu dochází, má být ovlivnění silnější (superkritické dny při průchodu dvou nebo tří křivek nulou).

S teorií biorytmů přišel v 19. století Wilhelm Fliess, berlínský lékař, numerolog a blízký přítel (i pacient) doktora Sigmunda Freuda. Zavedl ale jen dvě periody – 23 a 28denní. Fliess byl přesvědčen, že svět je řízen magickými čísly 23 a 28 (mužský a ženský cyklus).

V roce 1920 popsal a přidal k biorytmům třetí, 33denní periodu rakouský učitel Alfred Teltscher. Vycházel ze sledování výkonnosti svých studentů. K popularizaci teorie biorytmů publikačně přispěli v 70. letech minulého století George Thommen a Bernard Gittleson.

Pro úplnost dodejme, že nověji byly k základním cyklům přidány ještě intuitivní s periodou 38 dní, estetický 43denní a 53denní spirituální (duševní, duchovní). Různé tabulky a později počítačové programy podporují většinou biorytmy v základních třech cyklech, řidčeji je vidět rozšíření o cyklus intelektuální, popř. i spirituální.

Teorie biorytmů staví ovšem spíš na numerologii než na vědeckém základě. Její pravdivost a význam nelze proto brát zcela vážně, podobně jako nebereme zcela vážně astrologii a taroty. I když se lze snadno dočíst, jak různé celebrity byly tu pozitivně, tu negativně ovlivněny kondiciogramy a nedají na jejich vypovídací hodnotu dopustit, tak čas od času zorganizované seriózní vědecké studie nic takového neprokázaly.

To nám ovšem nebrání pohlížet na biorytmy jako na příjemné duševní osvěžení nepostrádající prvek mírného napětí a očekávání. Tak jako mnozí z nás pečlivě sledují horoskopy, jiní zase mohou podlehnout mámení kondiciogramů. Ruční výpočty by ovšem byly zdlouhavé. Nabízíme pohodlnější možnost. Pro začátek jsme bez větších úprav převzali základní programovou konstrukci Tilla Gerkena (USA). Je plně funkční, jen datum narození se musí zadávat včetně lomítek a psát nuly před dny a měsíci o jedné číslici. Nelze také počítat biorytmy pro jiný den než je aktuální datum. Vyšperkování bude nějakou chvíli trvat, program není zcela triviální, ale základní verze vám zatím jistě dobře poslouží.

Historii biorytmů jsme čeli na http://skepdic.com »

Výpočet biorytmů

Zobrazte si osobní biorytmy pro dnešní den

Když klepnete na obrázek vlevo nebo na odkaz na konci tohoto textu, otevře se vám v novém okně stránka, kde si po zadání data narození necháte vypočítat a zobrazit osobní kondiciogramy pro aktuální den. Výpočet je založen na přesném počtu dnů, které uplynuly od zadaného data narození. Podle vědeckých poznatků jsou biorytmy mystifikace a omyl, ovšem, jak my spolu s Járou Cimrmanem dodáváme, zcela přesný. Výpočet biorytmů pro dnešní den »