Upozornění na reklamu

Vydává Josef Kroupa jako soukromá osoba.

Texty, obrázky, fotografie a grafiky jsou chráněny autorským zákonem, i když to nebude výslovně uvedeno nebo vyznačeno symbolem ©.

Totéž platí o uváděných chráněných obchodních známkách a značkách. Nerozhoduje, zda je či není připojeno označení ® či ™.

Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům a je určen jen pro osobní využití.

Šéfredaktor: Josef Kroupa, redaktorka: Blanka Kroupová, grafické zpracování (hlavička a barevné schéma): Jana Šouflová.

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.


počítadlo.abz.cz
ANNO DAZUMAL
naše první soutěž

Máte někde na půdě, ve sklepě, zkrátka v tom nejspodnějším šuplíku nějaké obrazové nebo textové vzpomínkové relikvie na léta, kdy se budoval socialismus a lepší příští o stošest? Pokud ve vás vzbuzují jiný druh lítosti než že vám tenktrát bylo -náct či kolik, tak asi ti praví pro naši soutěž nebudete. Ale jsou-li vám ke shovívavému nebo útrpnému pousmání, či dokonce k popukání, pak neváhejte a čtěte, o co jde:

Nejlepší bude ukázat si příklad. Ve svém archivu jsem objevil roztomilý obrázek družstevnic na malých motocyklech. Třešničkou na dortu je ovšem původní text pod obrázkem. Vychutnejte si to celé:

Motorizovaná brigáda
I toto je doklad, že postaru se žít nedá! Ani na vesnici. Je to přece jen rychlejší dostat se na lán řepy motorizovaně než po svých.      (Nakladatelství Svoboda pro ÚV KSČ – září 1971)

Takže: prohledejte své krabice i krabice rodičů či prarodičů (s jejich svolením ovšem) a pátrejte po takovýchto, a ještě mnohem lepších pokladech.

Pokud se rozhodnete nám své skvosty zapůjčit, ručíme za vrácení, ale dnes bývá mnohem snazší obrázky nebo jiné tisky dostatečně kvalitně naskenovat (nebo i vyfotografovat, ale s tím musíte mít určité zkušenosti) a poslat nám je e-mailem jako obrázky jpg (málo nebo vůbec komprimované), png nebo gif. Jistě ve svém okolí najdete někoho se skenerem, pokud ho sami nemáte. Důležité je uvést co nejpřesněji pramen (kde a kdy bylo otištěno) a samozřejmě nezapomenout na dobový popisek.

Zaručujeme ochranu osobních údajů. Vaše jméno a obec uveřejníme jen tehdy, když si to budete výslovně přát, jinak uvedeme vámi udaný pseudonym a obec (popř. obec ne, když nebudete chtít).

Pátrejte nejen po fotografiích, ale i po rozličných propagačních plakátech a letácích, nejlépe s různými říkankami, které visívaly v čekárnách lékařů, v obchodech a všude možně. Krátké novinové články, pokud to budou skutečné „pecky“ jsou též vítané.

Vaše soutěžní dílka bude shovívavě posuzovat pamětnická porota a všechna vhodná budeme postupně uveřejňovat. Autoři tří nejlepších příspěvků dostanou po jedné hodnotné knížce nakladatelství Epocha jako milý vánoční dárek (myslíme samozřejmě letošní Vánoce). Ale uzávěrku soutěže nestanovujeme, soutěž poběží do odvolání. Přesnější podmínky připravíme za pochodu.

Tak vybírejte, skenujte, posílejte. Fyzicky letos můžete i poštou. Příští rok samozřejmě také, ale na poštovní zásilky si asi všichni brzy budeme muset brát půjčky. E-mailovou adresu zatím používejte naši hlavní. Vidíte ji v zápatí hned pod tímto textem.