Upozornění na reklamu

Vydává Josef Kroupa jako soukromá osoba.

Texty, obrázky, fotografie a grafiky jsou chráněny autorským zákonem, i když to nebude výslovně uvedeno nebo vyznačeno symbolem ©.

Totéž platí o uváděných chráněných obchodních známkách a značkách. Nerozhoduje, zda je či není připojeno označení ® či ™.

Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům a je určen jen pro osobní využití.

Šéfredaktor: Josef Kroupa, redaktorka: Blanka Kroupová, grafické zpracování (hlavička a barevné schéma): Jana Šouflová.

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.


počítadlo.abz.cz

„OTCOVÉ ZAKLADATELÉ“ A JEDNA ŽENA

Jaroslav Dodal, hlavně kreslíř, ale i latentní spisovatel,
Fratišek Dostál, hlavně fotograf, ale hodně i spisovatel,
Emanuel Holý, opět hlavně kreslíř,
Miroslav Slejška, výtvarník všech technik, ale nejvíc malíř a kreslíř,
moje žena Blanka, redaktorka,
a já – Josef Kroupa, zatím šéfredaktor a programátor.


S tou partou výtvarníků se moje žena a já známe už hezkých pár let – někdy od roku 1990 – a každý jsme si žili nějakým svým způsobem. Pracovně jsme se ten či onen setkávali při tvorbě časopisů a knih pro různé nakladatele. Pak jsme se tak nějak vídali méně…

Katalyzátorem naší nové společné aktivity byla moje žena Blanka. Specialistka a blázen do „redaktorství“, zanícená češtinářka, konzumentka a kritička stovek knih, které ročně přečte.

Dnes se z ekonomických důvodů knížky v povážlivě velkém počtu nakladatelství nijak pečlivě neredigují. Někdo, označený jako „odpovědný redaktor“, odborník na danou obsahovou tematiku, většinou však jazykově nepříliš erudovaný, rukopis a potom sazbu za pár hodin letem světem přelouskne, vychytá nejokatější logické chyby – a šup s textem do tiskárny! Podle toho žel také čeština v těchto knížkách vypadá.

Takže dříve mnoha nakladateli žádané Blance postupně začala ubývat práce a nad úrovní většiny vydávaných knížek mohla jen skřípat zuby. Byla zvyklá na kupu zakázek téměř k nestíhání, a najednou byl téměř konec. Její depresivní pocity zbytečnosti po padesátce jsem měl doma z první ruky, a nebylo to nic povzbudivého. Až jednou…

Sám senior už pár let po šedesátce, ale s vitalitou vpravdě paroubkovskou, jsem jen tak z plezíru zadal na internetu do „Googlu“ tři slova: „stránky pro seniory“, zvědav, zda naše generace má nějaké zázemí ve světě informačních technologií. Má, a jaké! Hned druhý (!) odkaz naviguje čtenáře na stránky s velmi povzbudivou adresou „www.umirani.cz“. Co dodat? Snad jen: Radost zaplakat!

Tak jsme se rozhodli udělat pro seniory a nejen pro ně nové webové stránky. Nejprve klasické, jednoduché (aby se na síti objevily co nejdříve), ale s cílem postupně připravit nový internetový portál na vhodném profesionálním redakčním systému, aby jeho redakce, administrace a komunikace s návštěvníky-čtenáři byla na současné, a to co nejlepší úrovni.

Poprvé jsme se všichni sešli 14. září 2007. Na kávě v Lucerně padlo jednoznačné: Ano, jdeme do toho! Na web jsme se rozhodli umístit tyto startovací stránky, i když nás i v jejich základní verzi čeká ještě hodně práce. Ale myslíme si, že je lepší vyjít na světlo dřív než později, že vylepšovat a rozšiřovat obsah můžeme za pochodu a že během tohoto procesu se nám ke spolupráci přihlásí více než malé množství lidí stejné krevní skupiny.

Že jste se z toho povídání o nás moc nedozvěděli? Na jiných našich stránkách se o jednotlivých protagonistech – a nejen o nich – dozvíte víc, takže neváhejte s podrobnějším prozkoumáním našeho webu. A jestli budete něco postrádat (teď mám na mysli hlavně náplň našich stránek), tak napište! Odkaz na e-mail je v zápatí každé stránky.

Pokud nevlastníte počítač s internetovým připojením a tyto stránky jste viděli u svých známých či kde jste se zrovna toulali, můžete nás kontaktovat i klasickou poštou. Adresa je:

Josef Kroupa, Makovského 1177, 163 00 Praha 6