Upozornění na reklamu

Vydává Josef Kroupa jako soukromá osoba.

Texty, obrázky, fotografie a grafiky jsou chráněny autorským zákonem, i když to nebude výslovně uvedeno nebo vyznačeno symbolem ©.

Totéž platí o uváděných chráněných obchodních známkách a značkách. Nerozhoduje, zda je či není připojeno označení ® či ™.

Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům a je určen jen pro osobní využití.

Šéfredaktor: Josef Kroupa, redaktorka: Blanka Kroupová, grafické zpracování (hlavička a barevné schéma): Jana Šouflová.

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.


počítadlo.abz.cz

Je mnoho příruček na téma „Jak se stát spisovatelem“, ale domnívám se, že ještě nikomu ke slávě nepomohly. Podstatné je mít co říct. Lhostejno, zda je fo fikce – nápad, téma, – nebo prožitý či odpozorovaný zážitek. Máte takový „materiál“, ale bojíte se, že když se ho pokusíte dát na papír nebo do wordovského souboru, že váš sloh bude prachbídný, že si nebudete vědět rady s psaním přímých řečí, že tam nasekáte spoustu pravopisných chyb?

HIC
SUNT
LEONES

V překladu z latiny známé „ZDE JSOU LVI“,
používané ve starých mapách jako označední neprobádaných území.
Je jen na vás lvy vyhnat svými prvními literárními pokusy.


Tyto obavy mohou být oprávněné, ale nabízíme vám řešení: redaktorka našeho webu Blanka Kroupová si váš článek vezme do parády a pokusí se z něj udělat zveřejnitelný artikl. Pod článkem budete samozřejmě podepsáni vy, a to plným jménem, pseudonymem nebo pod značkou – jak budete chtít.

Žádný učený z nebe nespadl. Nejcennější je nápad, syžet (dějové schéma či námět), to ostatní nechte na odbornících. Když to vyjde, neusněte ale na vavřínech. Prozkoumejte, co se muselo slohově měnit, jaké jste udělali pravopisné chyby, aby vaše příští dílko už bylo o stupeň dokonalejší, záleží jen na vás.

Takže s chutí do toho! Nejlepší je napsat svůj článek ve wordu nebo jiném textovém editoru a poslat nám ho jako přílohu e-mailu (naše e-mailová adresa je v zápatí každé stránky). Ale nebráníme se přliš urputně ani textům v papírové formě. V tom případě je posílejte na adresu:

Redakce PrestIG, Makovského 1177, 163 00 Praha 6

Dokud nezprovozníme naše webové stránky jako nefalšovaný portál pod vhodným redakčním systémem, který bude dovolovat snadné hodnocení kvality článků návštěvníky stránek a přinese další interaktivní vymoženosti, budete s námi komunikovat jednoduše poštou. Přednostně elektronicky e-maily, ale když to jinak nepůjde, tak i tradičně.

Nikde není řečeno, že nemůžeme vypsat čtenářskou soutěž o ceny už teď v „polních podmínkách“. Pracujeme na tom. Ostatně první soutěž, i když o něčem jiném, už běží (viz Soutěže »).