Upozornění na reklamu

Vydává Josef Kroupa jako soukromá osoba.

Texty, obrázky, fotografie a grafiky jsou chráněny autorským zákonem, i když to nebude výslovně uvedeno nebo vyznačeno symbolem ©.

Totéž platí o uváděných chráněných obchodních známkách a značkách. Nerozhoduje, zda je či není připojeno označení ® či ™.

Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům a je určen jen pro osobní využití.

Šéfredaktor: Josef Kroupa, redaktorka: Blanka Kroupová, grafické zpracování (hlavička a barevné schéma): Jana Šouflová.

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.


počítadlo.abz.cz

GALERIE FOTOGRAFŮ

Protože mezi "Otci zakladateli" je pouze jeden fotograf (zato excelentní, jeho fotografie visí v galeriích celého světa), je teď – při startu stránek – seznam fotogalerií zatím omezený na počet jedna – právě jen na Františka Dostála. Ale redakce nezahálí. Nezahálejte ani vy, ať se všichni máme čím kochat.

Tuto výzvu ale neberte jako vyhlášení soutěže pro amatérské fotografy. Takových soutěží se brzy dočkáte, aby i ti, kteří mají digitální fotografii jen jako nenáročného koníčka, dostali prostor k veřejné prezentaci svých nejlepších záběrů.

Černobílá zastavení Františka Dostála

Můj archiv, to jsou tisíce a tisíce fotografií, zásadně černobílých, a vybrat jich pár na ukázku mě velmi stresovalo. Já obvykle řadím fotografie tematicky, aby k tomu, kdo si je prohlíží, hovořily jasnou řečí i bez jakýchkoli popisků. Ale jaké téma teď honem vybrat a vyhledat k němu vhodné snímky? Nevím, kdo budou ti, kteří si mojí první prezentační minigalerií budou listovat. Nakonec okolnosti rozhodly za mne. Má přítelkyně měla v počítači jeden adresář s mými fotografiemi, téma netéma, a tak jsem ji požádal, ať je pošle e-mailem redakci stránek. Nemusel jsem nic vybírat, nemusel jsem nic předávat ke skenování (sám se počítači vyhýbám, ale to bych snad právě tady neměl ani naznačovat). Příště, až se více seznámíme, až budu znát vaše reakce, to určitě udělám jinak a neomezím se jen na jeden pel-mel. Tak tedy první ochutnávka »