Upozornění na reklamu

Vydává Josef Kroupa jako soukromá osoba.

Texty, obrázky, fotografie a grafiky jsou chráněny autorským zákonem, i když to nebude výslovně uvedeno nebo vyznačeno symbolem ©.

Totéž platí o uváděných chráněných obchodních známkách a značkách. Nerozhoduje, zda je či není připojeno označení ® či ™.

Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům a je určen jen pro osobní využití.

Šéfredaktor: Josef Kroupa, redaktorka: Blanka Kroupová, grafické zpracování (hlavička a barevné schéma): Jana Šouflová.

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.


počítadlo.abz.cz

SPŘÍZNĚNÉ STRÁNKY

Bývá dobrým zvykem, že každé webové stránky nabízejí svým čtenářům či uživatelům odkazy na další webové stránky, jejichž tematika je více či méně příbuzná nebo zajímavá pro vlastní komunitu. K tomu je také u nás v horním hnědém pásku aktivní link „Odkazy“.

My připravujeme ještě něco navíc. Myslíme si, že některé weby jsou pro nás a vás víc než jen trochu příbuzné a zajímavé, jsou víc bližší, a také už s nimi, lépe řečeno s jejich tvůrci, komunikujeme a spolupracujeme. Každému jsme u nás nabídli určitý prostor (jednu webovou stránku), který bude naplňovat, a doufáme, že také pravidelně aktualizovat. Zatím jsou tyto partnerské weby tři, ale jejich počet není ničím omezen. Samozřejmě nic není zadarmo – u každého partnera budeme mít pro změnu náš koutek Prestižní informační galerie.

Tak tomu bude až asi tak za pár týdnů. Ani my, ani naši „spřízněnci“ teď v závěru roku nenašli čas tuto myšlenku dovést do zdárného konce. Takže odkazy na koutky či pultík na PrestIG vedou přímo na webové stránky našich partnerů, nikoli na jejich individuální navštívenky na našem webu. Ale aspoň že zatím tak.


Jana Šouflová
ART & HARP


Můj koutek na PrestIG »

Nakladatelství
EPOCHA


Náš pultík na PrestIG »

Sfinga
křížovka


Naš koutek na PrestIG »