Upozornění na reklamu

Vydává Josef Kroupa jako soukromá osoba.

Texty, obrázky, fotografie a grafiky jsou chráněny autorským zákonem, i když to nebude výslovně uvedeno nebo vyznačeno symbolem ©.

Totéž platí o uváděných chráněných obchodních známkách a značkách. Nerozhoduje, zda je či není připojeno označení ® či ™.

Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům a je určen jen pro osobní využití.

Šéfredaktor: Josef Kroupa, redaktorka: Blanka Kroupová, grafické zpracování (hlavička a barevné schéma): Jana Šouflová.

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.


počítadlo.abz.cz

AKTUÁLNÍ VÝBĚR UŽITEČNÝCH ODKAZŮ

Seznam trvale dotváříme a aktualizujeme. Pořadí odkazů nevypovídá nic o kvalitě nebo „stupni zajímavosti“ příslušných stránek. Pokud patříte mezi mladší nejen duchem, tak tento seznam není zatím nic pro vás. Až postupem času zmapujeme vaše zájmy a potřeby, rozdělíme seznam odkazů do více kategorií.


Jak už z názvu vyplývá, jsou to stránky výrazně zaměřené jen na seniory. Přinášejí dosti pestrou směs nejrůznějších informací, ale orientace v obsahu není příliš optimální. Při trpělivém prolistování však lze najít leccos zajímavého.

V podtitulu mají motto „Pro věkem starší, duchem mladé“, takže zaměření je jasné. Jinak je to dost velký a pestrý portál, rozhodně stojí za to se s ním blíže seznámit.

Další větší portál, dost podobný Senio.cz. Zaměřuje se ale výrazněji i na mladší ročníky.


Komorněji laděné stránky s podtitulem „Informační server nejen pro seniory“, jednodušší a menší než dva velké portály výše.


Stránky využívající program EU Phare 2002 – Podpora aktivního života seniorů. K počtení toho tu moc není, informace mají spíš úřední charakter.


Další z větších klasických portálů. Informace jsou podávány jako novinové články. Ale to je u všech portálů stejné.


Spíš úřední deska, ale motto „pro všechny, kteří si občas neví rady“ nelže.Zvažovali jsme, zda tento web s odstrašujícím názvem vůbec mezi doporučené odkazy zařadit. Poslední věci člověka ovšem nejsou výsadou jen těch nejstarších, takže o nich něco vědět nemůže nikomu uškodit.