Upozornění na reklamu

Vydává Josef Kroupa jako soukromá osoba.

Texty, obrázky, fotografie a grafiky jsou chráněny autorským zákonem, i když to nebude výslovně uvedeno nebo vyznačeno symbolem ©.

Totéž platí o uváděných chráněných obchodních známkách a značkách. Nerozhoduje, zda je či není připojeno označení ® či ™.

Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám ke komerčním účelům a je určen jen pro osobní využití.

Šéfredaktor: Josef Kroupa, redaktorka: Blanka Kroupová, grafické zpracování (hlavička a barevné schéma): Jana Šouflová.

Nevyžádané příspěvky redakce nevrací.


počítadlo.abz.cz

NOVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY PRESTIG

Zkratka PRESTIG, kterou často budeme psát PrestIG, znamená „Prestižní informační galerie“ s podtitulem „Stránky pro všechny, kteří nechtějí stárnout“.

Vznikající tvůrčí kolektiv lze charakterizovat jako volné společenství přátel svázaných do značné míry generačním pocitem, který je nejen pocitem, ale faktem, protože (až na možné výjimky v budoucnu) patříme do spíše vyšší věkové kategorie (někdy až moc).

Sémantický rozbor PrestIG – prestižní informační galerie, který pro vnější svět budeme prezentovat, vychází z této fabulace:

Galerií se dle slovníku spisovné češtiny rozumí vedle jiných významů sbírka uměleckých, zejména výtvarných děl, ale také instituce (tj. třeba i naše společenství), které je shromažďuje. Jakmile jsme si dovolili vymyslet a razit nový termín informační galerie, tak můžeme původní význam slova galerie rozšířit o informace de facto jakéhokoli druhu i žánru. Naše stránky tedy budou obsahovat nejen obrázky a fotografie, ale také povídky, zprávy, komentáře, později třeba i hudbu a filmové (video) klipy, stejně jako soutěže, ankety, diskuse – zkrátka cokoli, co lze umístit na internetu.

Žádná galerie (vraťme se k původnímu významu slova) samozřejmě neobsahuje všechna výtvarná díla. Vždy jde o nějakou část – výběr. A slovo „výběr“ má pro informační galerii další důležitý aspekt. Chceme (musíme) informace vybírat. A když už budeme vybírat, chceme vybírat to nejlepší, aby naše informační galerie byla prestižní, tj. aby získala postupně věhlas a vliv, když použiji trochu starodávně znějící český popis významu termínu prestiž a prestižní ze slovníku cizích slov. A slovo prestižní  je poslední, vlastně první, které máme v názvu našeho nového webu.

Podtitul stránky pro všechny, kteří nechtějí stárnout charakterizuje cílovou skupinu našich budoucích uživatelů. Tím, že je nespecifikuje jako seniory, padají všechny limity. Stárnout nemusejí chtít třeba dvacetiletí. Když je něčím zaujmeme, tak fajn. V praxi by ovšem hlavní cílovou skupinou ti „dříve narození“ měli být, protože vůči nim je internet dost skoupý, fádní a rozprostřený do „neuprohlížitelné“ šířky.


Až na předchozí odstavec je tento dokument důkazem toho, že věrohodně a logicky lze vysvětlit a zdůvodnit jakoukoli blbost. PRESTIG jsem si v roce 1990 dal do živnostenského listu jako jméno své firmy (nějak se mi prosté Josef Kroupa zdálo málo). Největší práci mi při plánování nového webu dalo vymyslet, čeho že by PRESTIG mohla být zkratka. Výsledek je tu popsán, ale připadá mi tak důvěryhodný, že mu sám bez jakýchkoli pochybností věřím…

Josef Kroupa


Urgentní hledání dalšího do společenstva s těmito předpoklady: Šílený novinář schopný psát s nadhledem – a než se najde nějaký sponzor s igelitkou – také zadarmo zpočátku týdenní shrnující komentáře k aktuálním událostem. A psát také cokoli dalšího, co ho napadne, a co našim stránkám zvýší návštěvnost.